Shell betaalt zelf ontslaguitkeringen

ROTTERDAM, 24 OKT. Oudere werknemers van Shell die als gevolg van de sanering van het hoofdkantoor moeten vertrekken hoeven niet meer bij de bedrijfsvereniging aan te kloppen voor een WW-uitkering. Shell neemt zelf de volledige kosten van de uitkeringen voor deze 50-plussers voor zijn rekening.

Met deze beslissing reageert Shell op het toenemende maatschappelijke verzet tegen het gebruik van WW-fondsen door kapitaalkrachtige bedrijven. Dat heeft een woordvoerder van Shell vanmorgen desgevraagd bevestigd.

Ook intern, bij de betrokken ondernemingsraden, was kritiek op de regeling om 50-plussers een aanvulling op de WW-uitkering te geven. “De WW-component werd als bezwaarlijk gezien”, aldus de woordvoerder. Het is de tweede keer dit jaar dat Shell zijn beleid aanpast als gevolg van weerstand van buiten. Enkele maanden geleden besloot de oliemultinational op het laatste moment om het olieplatform Brent Spar niet te laten afzinken.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren enthousiast gebruik gemaakt van ouderenregelingen bij reorganisaties. Bij deze regelingen krijgen oudere werknemers (boven de 50 of 55 jaar) een aanvulling op hun WW-uitkering. In ruil daarvoor tekenen ze alleen formeel verzet aan tegen hun ontslag. Bij winstgevende bedrijven als ABN Amro, Philips en Akzo Nobel worden soortgelijke constructies toegepast. Ook Shell, dat in het verleden zelf de volledige kosten van uitkeringen voor ouderen voor zijn rekening nam, past sinds drie jaar de aanvullende uitkering aan de WW-uitkering aan. Minister Melkert heeft begin deze maand een onderzoek aangekondigd naar de groeiende 'instroom' van ouderen in de WW.

De vakbonden zijn tevreden over de beslissing van Shell. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, zegt Luc Steenhorst van de vakbond VHP. De bond heeft de laatste jaren Shell steeds verzocht om de oude regeling in ere te herstellen. Hoewel het voor de uiteindelijke uitkering niets uitmaakt, beschouwen Shell-werknemers de gang naar de bedrijfsvereniging volgens Steenhorst als onwaardig. Hij verwacht dat de weerstand onder het personeel tegen de ouderenregeling nu veel minder zal zijn.

De aangepaste ouderenregeling houdt volgens de Shell-woordvoerder niet in dat oudere werknemers op het hoofdkantoor (inclusief de laboratoria) van de ene op de andere dag op straat worden gezet. Bij de reorganisatie van de Shell-hoofdkantoren in Den Haag en Londen (waarbij in totaal dertig procent van de 4000 werknemers zal verdwijnen) blijft volgens hem interne of externe herplaatsing voorop staan.

Overtollige werknemers worden ondergebracht in een mobiliteitscentrum. Pas als na twee jaar blijkt dat een nieuwe baan niet te realiseren is, kunnen werknemers van boven de 50 jaar gebruik maken van de ouderenregeling. Daarbij krijgen ze circa 70 procent van het laatstverdiende loon. Op het moment dat ze zestig jaar worden vallen de werknemers onder de gewone pensioenregeling van Shell.

Doordat de WW-component in de ouderenregeling wegvalt, zullen de kosten van de reorganisatie van het hoofdkantoor hoger uitvallen, bevestigt de Shell-woordvoerder. Hoeveel hoger is volgens hem niet te zeggen. De nu afgesproken overtolligheidsregeling geldt alleen voor de werknemers in Nederland. De Shell-hoofdkantoororganisatie bestaat uit 4000 werknemers. Van hen zitten er 2300 in Den Haag en 1700 in Londen.

    • Marcella Breedeveld