Ruzie directeur Cementbouw en aandeelhouders

ROTTERDAM, 24 OKT. De aandeelhouders van Cementbouw beschuldigen hun president-directeur W. Thomassen ervan met een “dubbele agenda” gewerkt te hebben tijdens de onderhandelingen over de overname van het bedrijf.

Thomassen zou vertrouwelijke informatie doorgespeeld hebben aan de kandidaat-koper die zijn voorkeur had, HAL Investments.

“Tot verbijstering” van Thomassen belegden de aandeelhouders van Cementbouw gisteren een persconferentie. Hun advocaat, mr. P. Storm, zei daar dat “een open gesprek niet meer mogelijk is” tussen de aandeelhouders en Thomassen, die volgens hem ook een “eigen belang” had bij de overname. Storm heeft de commissarissen van Cementbouw gevraagd, “passende maatregelen” tegen Thomassen te treffen, “maar we hebben niet om de zwaarste sanctie gevraagd.” Aannemer NBM-Amstelland maakte vorige week bekend met de aandeelhouders van Cementbouw overeenstemming te hebben bereikt over de overname.

De familie Van der Poll is voor honderd procent eigenaar van Cementbouw BV en zoekt sinds 14 juli een koper voor het bedrijf. Volgens Storm had Thomassen al eerder, op 20 juni, een taxatierapport van het bedrijf laten maken. Dit rapport zou hij aan HAL Investments hebben doorgespeeld. NBM-Amstelland en een Ierse branchegenoot van Cementbouw waren toen ook gegadigden voor de koop van Cementbouw.

Een onderhandelingsdelegatie van drie leden ging in augustus praten met de bieders. Thomassen en een lid van de raad van commissarissen waren toegevoegd aan de delegatie, en hadden volgens Storm geen inspraak in de overnameprijs. In september vielen HAL en de Ieren af, omdat hun bod in de ogen van de aandeelhouders te laag was en zij geen garanties konden geven voor de continuïteit en identiteit van de onderneming. Het bod van HAL kwam volgens Storm exact overeen met de taxatie die Thomassen had opgesteld. HAL wil geen commentaar geven.

Toen er op 10 oktober eenmaal een akkoord was bereikt over de prijs die NBM-Amstelland zou betalen, kwam HAL nog diezelfde dag met een nieuw bod, dat hoger lag dan het bod van NBM-Amstelland. Dit bod was slechts beperkt geldig (tot 11 oktober om 12.00 uur) en had volgens Storm niet de steun van de commissarissen van HAL, evenmin als het vorige bod van HAL. Bovendien kon HAL geen garanties geven voor de continuïteit van Cementbouw. “We hadden het idee dat HAL een deel van de aandelen wilde doorplaatsen,” zegt Storm. De familie Poll vreesde een uiteindelijke opsplisting van Cementbouw.

Storm suggereert dat Thomassen een persoonlijk voordeel zou hebben bij een overname van HAL: “Wellicht is hem een aandelenparticipatie beloofd.” Thomassen wil dit “met de grootst mogelijke duidelijkheid” ontkennen: “Ik ben echt geschokt. Het gaat mij om het belang van de onderneming.”

De president-directeur zegt HAL benaderd te hebben, toen “duidelijk werd dat de aandeelhouders van hun aandelen afwilden”. Hij zegt toen geluiden gehoord te hebben, dat niet alle leden van de familie Poll hun bezit wilden verkopen. “En HAL was bereid een deel van de familie in het bedrijf te laten zitten.”

Thomassen wil niet dat NBM-Amstelland Cementbouw overneemt, omdat daarmee de handelsactiviteiten in gevaar zullen komen. Cementbouw levert materialen aan concurrenten van NBM-Amstelland. De directie van Cementbouw zal volgens Thomassen eind deze week met NBM-Amstelland te praten over dit obstakel. Storm “hoopt dat in het management-team verstandige mensen zitten”, die geen bezwaren hebben tegen NBM-Amstelland.