Resultaat Shell Oil beste sinds jaren

Een aantal grote Amerikaanse oliemaatschappijen heeft hun kwartaalresultaten gepubliceerd.

Shell Oil, onderdeel van de Koninklijke/Shell Groep, heeft de afgelopen drie maanden een netto winst geboekt van 414 miljoen dollar (641,7 miljoen gulden), het beste resultaat in acht jaar. De winst ging met 101 miljoen dollar (156,5 miljoen gulden) omhoog in vergelijking met dezelfde periode van 1994, een stijging van 32,2 procent. Bijzondere lasten van 17 miljoen dollar (26,4 miljoen gulden) drukten de winst nog enigszins. De omzet steeg met 5,5 procent tot 6,1 miljard dollar (9,5 miljard gulden). Een hogere produktie van olie en gas, stijgende afzet van raffinageprodukten en een forse margeverbetering in de chemie zorgden voor het hogere resultaat. Het bedrijfsresultaat uit de olie- en gaswinning liep evenwel terug met 7 miljoen tot 137 miljoen dollar (212,3 miljoen gulden). De daling van de gasprijs deed de prijsstijging van ruwe olie teniet. Over de eerste negen maanden ging de netto winst met 843 miljoen dollar omhoog tot 1,14 miljard dollar (1,77 miljard gulden), een toename van 35,2 procent. Het resultaat over de eerste negen maanden van 1994 werd met 501 miljoen dollar (776,5 miljoen gulden) gedrukt door reorganisatielasten. Exxon profiteerde eveneens van hogere marges op raffinage en chemische produktie. Het netto kwartaalresultaat kwam uit op 1,5 miljard dollar (2,33 miljard gulden), een stijging van 30,4 procent ten opzichte van dezelfde periode over 1994. Vooral de opbrengsten van de chemiesector stegen sterk, met 297 miljoen dollar tot 495 miljoen dollar (767,2 miljoen gulden). Mobil meldde eveneens een forse verbetering van het resultaat uit de chemische produktie. Toch moest Mobil het vooral hebben van het sterk gestegen bedrijfsresultaat uit raffinage en marketing, dat met 61,1 procent steeg tot 377 miljoen dollar (584,3 miljoen gulden). Het netto kwartaalresultaat steeg met 56,2 procent tot 786 miljoen dollar (1,2 miljard gulden). Texaco bleef ver achter bij andere Amerikaanse olieconcerns. De kwartaalwinst steeg gering (2,5 procent) tot 288 miljoen dollar (446,4 miljoen gulden), bij een omzetdaling van 1,6 procent tot 8,8 miljard dollar (13,6 miljard gulden).