Politieschool Lochem staakt wegens voorgenomen sluiting

LOCHEM, 24 OKT. Uit protest tegen de voorgenomen sluiting hebben ongeveer veertig onderwijskrachten van de politieschool De Cloese in Lochem het onderwijs dinsdagmiddag stilgelegd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat politiedocenten staken. De actievoerders vrezen voor hun baan, nu er een reorganisatie van politie-opleidingscentra op til is.

Het principebesluit tot de opheffing is afkomstig van het LSOP (Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum Politie) in Apeldoorn. De directie van het LSOP zegt begrip te hebben voor de emoties van de actievoerders en noemt het “begrijpelijk dat zij het liefst in Lochem aan het werk blijven”. Het is echter de bedoeling dat er een multifunctioneel politie-opleidingsinstituut voor de politieregio's in het Noorden en Oosten van ons land komt, aldus het LSOP.

W. Rensen van de dienstcommissie van het opleidingscentrum, één van de actievoerders, vindt de argumenten waarom de school moet verdwijnen zeer aanvechtbaar. De docent wil daarom een 'open gesprek' met de LSOP-bestuursraad. Ook in de Harlingse politieschool De Harne is commotie ontstaan over de dreigende sluiting van de school en de op stapel staande fusie met De Cloese. Door de sluiting dreigen in Friesland 75 banen verloren te gaan.

De politieke partijen in Harlingen hebben eerder deze maand al in een brandbrief aan de minister van justitie hun ongerustheid uitgesproken over reorganisaties binnen de politie-opleidingen in het noorden van het land. (ANP)