Personalia

Nederland heeft gisteren vier Belgische provinciegouverneurs benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Namens koningin Beatrix speldde de Nederlandse ambassadeur in België, Jan Warmenhoven, de versierselen behorende bij de onderscheiding op bij O. Vanneste (West-Vlaanderen), H. Balthazar (Oost-Vlaanderen), C. Paulus (Antwerpen) en P. Bolland (Luik). De vier zijn allen hoofd van een provincie die grenst aan Nederland. Ze kregen de hoge koninklijke onderscheiding voor hun inspanningen om de samenwerking tussen de twee landen te versterken. De Nederlandse ambassadeur roemde hun “belangrijke inhoudelijke en stimulerende rol” bij de samenwerking. Vanneste, Balthazar en Paulus ondertekenden maandag in Gent nog een intentieverklaring met Nederland over nauwere samenwerking in het Rijn-Schelde-Deltagebied. Bij de plechtigheid was de gouverneur van Belgisch Limburg, Harry Vandermeulen, aanwezig als eregast. Hij werd al in 1983 benoemd tot Grootofficier.