Organon overweegt claim om pil-kritiek

ROTTERDAM, 24 OKT. Organon UK, de Britse dochter van Organon International, onderneemt mogelijk juridische stappen tegen het Britse Committee on Safety of Medicines (CSM). Het CSM waarschuwde vorige week dat gebruikers van zeven merken anticonceptiepillen, waaronder Marvelon en Mercilon van Organon, een verhoogd risico lopen op trombose.

Akzo Nobel heeft de mogelijkheid van een schadeclaim van farmacie-dochter Organon vanmorgen bevestigd. De Britse medische autoriteiten baseerden hun waarschuwing op drie nog ongepubliceerde onderzoeken naar de relatie tussen gebruik van anti-conceptiemiddelen en hart- en vaatziekten.

Organon noemde de uitspraken van het CSM vorige week “ongegrond en overhaast”. Het bedrijf wordt in dit oordeel gesteund door de Canadese hoogleraar dr. Walter Spitzer, leider van eén van de onderzoeken waarop het CSM zich baseert.

Volgens Spitzer zijn de resultaten van zijn onderzoek verkeerd geïnterpreteerd. De wereldgezondheidsorganisatie WHO, die het verband tussen anti-conceptiva en hart- en vaatziekten ook onderzocht, noemde de interpretatie van het CSM 'afwijkend' en drong aan op nadere bestudering van de resultaten.

Volgens Akzo Nobel is het nog te vroeg om een schadeclaim in te dienen tegen de Britse medische autoriteiten. Het CSM heeft vrouwen geadviseerd het pilgebruik tijdens de lopende cyclus niet te onderbreken. Organon heeft daarom nog weinig zicht op de gevolgen van het advies voor de verkoop van Marvelon en Mercilon. Ook wil het concern wachten op op de vergadering van het CPMP, een adviesorgaan voor medicijnen in de Europese Unie, dat de drie onderzoeken naar het gebruik van anti-conceptiva deze week evalueert.

Organon heeft in Nederland tot gisterochtend ruim tweeduizend telefoontjes binnengekregen op een informatielijn. Volgens Akzo is er “geen sprake van paniek”.

In Groot-Brittannië is volgens de woordvoerder sprake van een schokeffeffect. Ook daar vragen verontruste bellers in de eerste plaats om informatie. Volgens Akzo Nobel zijn ook de reacties in de Verenigde Staten 'gematigd'.