Minister trekt Maljers als adviseur aan

ROTTERDAM, 24 OKT. Oud-Unilevertopman F.A. Maljers voert straks namens minister Wijers (economische zaken) de besprekingen met het Duitse Dasa over Fokker. Ook wanneer de besprekingen tot concrete onderhandelingen leiden, zal Maljers hierbij aanwezig zijn.

Hoewel het ministerie van economische zaken pas gisteren de benoeming van Maljers als externe adviseur bekendmaakte, is de voormalig Unileverbestuurder al bijna anderhalve week met het Fokker-dossier aan de slag. Dit weekeinde heeft Maljers, sinds vorig jaar president-commissaris bij Philips, definitief laten weten aan de slag te willen. Maljers is ook deeltijd-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met strategiebepaling van multinationale ondernemingen.

Wijers heeft Maljers benaderd, zo zegt een woordvoerder van EZ, “omdat de minister het goed vindt om een zekere afstandelijkheid te kunnen innemen ten aanzien van dit moeilijke dossier”. Anders dan zijn voorganger Andriessen zou Wijers de onderhandelingen met DASA over Fokker minder betrokken willen volgen, zo bevestigen ook politieke kringen in Den Haag. Dat de minister Maljers naar voren schuift om eventueel voor Fokker negatieve beslissingen te nemen, bestempelt de EZ-woordvoerder als “pure onzin”. “Wijers blijft politiek verantwoordelijk. De minister wil zich absoluut niet aan zijn verantwoordelijkheden ontrekken”.

Hoe de rol van Maljers precies wordt ingevuld, is niet geheel duidelijk. Volgens economische zaken zal hij “met name adviseren over de industriële en sociale aspecten”. Maar zijn activiteiten strekken verder dan alleen adviseren, zo blijkt uit de toelichting van de woordvoerder. Bij de inleidende besprekingen tussen DASA/Fokker en de Nederlandse overheid zal Maljers uit naam van Wijers het woord voeren. Mocht het daarna tot concrete onderhandelingen komen, dan blijft Maljers daar in ieder geval bij aanwezig.DASA-topman Manfred Bischoff verwacht dat uiterlijk eind november de onderhandelingen tussen DASA en de Nederlandse overheid zijn afgerond over een eventuele financiële steunverlening van Den Haag aan Fokker. De topman van het Duitse lucht- en ruimtevaartconcern hield gisteren in München een persconferentie waarbij hij bekendmaakte dat DASA de komende drie jaar nog eens bijna 9000 arbeidsplaatsen gaat schrappen op de al eerder overeengekomen 16.000 banen die de afgelopen jaren al bij het Duitse concern zijn verdwenen.

Die getallen zijn exclusief Fokker, waar boven de al aangekondigde sanering van 1700 banen, de komende jaren met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid opnieuw de nodige arbeidsplaatsen moeten verdwijnen wil het concern weer winstgevend kunnen worden. Momenteel werken er bij Fokker nog 6500 mensen.

“Het is duidelijk dat binnen Daimler niet langer geduld wordt dat DASA uit de pas loopt”, sprak Bischoff over de verliezen van DASA, die dit jaar voornamelijk door de lage dollarkoers op twee miljard D-mark kunnen uitkomen. “Maar wat voor DASA binnen Daimler geldt is ook van toepassing op de dochterbedrijven binnen DASA zelf.”

De voorzitter maakte daarmee een subtiele toespeling op Fokker, dat echter niet met name werd genoemd omdat Bischoff de onderhandelingen tussen Den Haag en DASA niet “via de pers wil voeren.”

Bischoff verklaarde er echter van overtuigd te zijn dat de Nederlandse overheid Fokker zal helpen. “Ik ben een geboren optimist en verwacht dat de Nederlandse regering een substantiële bijdrage zal leveren aan de financiële herstructurering van Fokker. Alle noodzakelijke maatregelen bij Fokker zijn momenteel onderwerp van gesprek. Daar kan ik op dit moment hier niet op ingaan.”

De Dasa-voorzitter beschouwt Fokker als de belangrijkste fabrikant voor regionale vliegtuigen. “Fokker heeft een financieel-economisch probleem, geen marktprobleem”, zegt Bischoff over de positie van de noodlijdende dochter. Ook Fokker kampt met de problemen van een lage dollar. De vliegtuigen worden momenteel met verlies verkocht. Bovendien ervaart Fokker toenemende concurrentie van McDonnell Douglas (MD 95), British Aerospace (Avro-jet) en Boeing (737-600), die allen in het segment van de Fokker 100 opereren.