Mestjaar nul

Na een jarenlang bewustwordingsproces begint de agrarische sector in Nederland draagvlak te krijgen voor een goed mest- c.q. mineralenbeleid. Mineralenboekhouding is de enige juiste methode om inzicht te krijgen in de mineralenstromen. De ideeën zoals gelanceerd in NRC Handelsblad van 14 oktober brengen ons weer geheel terug naar mestjaar nul. Men vangt ergens wat op over de omvang van de varkensstapel en heeft weer een stok gevonden om mee te slaan. Als die varkensstapel maar ingekrompen wordt. Verder is er niets belangrijk. Ook rundvee en kippen produceren fosfaat! (De mensen vergeten we voor het gemak maar even). Er wordt trouwens in de vorm van kunstmest ongeveer evenveel fosfaat Nederland ingevoerd als de hele varkensstapel produceert. Het is toch je reinste larie om te denken dat je iets aan het milieu doet als je een aantal boeren kapot maakt en aan de andere kant gewoon door kunt gaan met mineralen invoeren. Uit berekeningen van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond is gebleken dat via de juiste bedrijfsontwikkelingen een fosfaatreductie mogelijk is van ruim 35 procent; waarmee tevens de structuur van de varkenshouderij wordt verbeterd. Dit haalt de overheid nooit en te nimmer met een opkoopregeling.

    • Willem V.D. Akker
    • Varkenshouder te Berlicum