Meer ruimte voor gemeenten bij armoedebestrijding

NIJMEGEN, 24 OKT. Minister Melkert van sociale zaken en werkgelegenheid overweegt gemeenten een nog grotere rol te geven op het gebied van armoedebestrijding. Ook bekijkt hij of de middelen voor bijzondere bijstand beter over de verschillende gemeenten kunnen worden verdeeld. Dat zei hij gisteravond tijdens de discussiebijeenkomst in Nijmegen.

De minister kon nog niet precies aangeven hoe hij het armoedeprobleem in Nederland aan denkt te pakken. Onderzoek wijst uit dat 150.000 tot 200.000 huishoudens met uitzichtloze schulden te maken hebben.

De minister benadrukte dat gemeenten nu al verschillende mogelijkheden hebben om een minimabeleid te voeren. In dat verband toonde hij zich verbaasd dat de meeste gemeenten, uitgezonderd Nijmegen, het geld uit het potje voor bijzondere bijstand niet opmaken. De minister kondigde aan de verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten nader te zullen bekijken.

Ook stond de bewindsman stil bij het probleem van de zogenoemde armoedeval voor uitkeringsgerechtigden die een laag betaalde baan accepteren. Hij signaleerde dat een alleenstaande, met een uitkering van 70 procent van het minimumloon, er met een Melkert-baan nog net op vooruit gaat. Daar staat echter tegenover dat door werkaanvaarding allerlei inkomenssubsidies (individuele huursubsidie en dergelijke) verloren kunnen gaan. Hierdoor kan een uitkeringsgerechtigde er per saldo alsnog op achteruit gaan. “Wij moeten goed kijken hoe dergelijke inkomensmaatregelen een probleem kunnen worden voor terugkeer naar de arbeidsmarkt”, aldus de bewindsman. (ANP)