KPN-verkoop levert Zalm extra geld op

AMSTERDAM, 24 OKT. ABN Amro gaat ervan uit dat de verkoop van de tweede tranche van aandelen KPN de overheid de komende weken nog een paar honderd miljoen gulden extra zal opleveren.

Directeur aandelenhandel M. de Jager van ABN Amro, die de plaatsing van de tweede tranche coördineert, stelde vanmorgen “absoluut tevreden” te zijn over het verloop van de handel gisteren, toen 100 miljoen nieuwe stukken KPN in de notering kwamen. “We hebben de namarkt goed onder controle. Ik ga ervan uit dat we alle aandelen plaatsen”.

Daarmee geeft De Jager aan dat ABN Amro verwacht de komende weken de zogeheten green shoe uit te oefenen. Dit is een 'overtoewijzingsoptie' die de overheid en de bank hebben afgesproken om tot 30 dagen na de dag van de eerste notering de koers van KPN te stabiliseren. In grote lijnen werkt de green shoe als volgt. Het bankensyndicaat onder leiding van ABN Amro heeft dit weekend meer aandelen toegewezen dan de 100 miljoen die gisteren in de notering kwamen. Daalt de koers van de aandelen KPN in de komende de weken, dan koopt ABN Amro een deel van het aanbod van aandelen op, om de koers van KPN te steunen. Deze aandelen worden vervolgens gebruikt om de tekortpositie van het bankensyndicaat af te dekken.

De Jager gaat echter uit van het andere, positieve scenario. Blijft de koers de komende weken op peil of stijgt deze, dan oefenen de banken de optie van de green shoe uit. Zij brengen dan een extra aantal aandelen, maximaal 15 miljoen, op de markt. Die aandelen kopen ze van de overheid die daarmee de bruto-opbrengst van de tweede tranche (voor aftrek van kosten, zoals de verkoopprovisie voor de banken) ziet toenemen van 5,5 tot 6,3 miljard gulden. Het belang van de overheid in KPN zakt dan van 48 tot 45 procent.

Vorig jaar zomer, toen ABN Amro voor de overheid de eerste tranche KPN naar de beurs bracht, werd de green shoe niet uitgeoefend. Een zeer grillig renteklimaat gooide destijds roet in het eten. De herplaatsing bleef beperkt tot 138 miljoen aandelen, wat de schatkist circa 6,8 miljard gulden bruto opleverde. De marktomstandigheden waaronder gisteren de tweede tranche naar de beurs ging noemt De Jager “verre van ideaal”. Het was een turbulente dag op financiële markten. “De dollar lager, de rente die stijgt. Tegen die achtergrond zijn we tevreden over de omzet gisteren en het koersverloop.” In Amsterdam gingen gisteren circa 10 miljoen aandelen om. Daarmee blijft het dag-omzetrecord in één fonds intact. Dit record, ruim 17 miljoen aandelen, werd vorig jaar gevestigd op de dag dat KPN op de Amsterdamse beurs werd geïntroduceerd.

De koers van KPN bleef gisteren, afgezet tegen een door de lagere dollar geteisterde Amsterdamse aandelenmarkt, redelijk op peil. Het post- en telecomfonds sloot de dag af op 54,80 gulden, een verlies van 2 dubbeltjes. ABN Amro was gisteren volgens De Jager in de markt om de koers van KPN te stabiliseren. Vanmiddag stond KPN met een dubbeltje verlies op een koers van 54,70 gulden. De omzet bedroeg op dat moment een kleine half miljoen stukken.

De Jager ontkent dat de “knakenjager” - de particulier die de rijksdaalder korting op het aandeel KPN verzilvert door zijn effecten direct te verkopen - een sterk koersdrukkend effect heeft. “Dat er van de 190.000 Nederlandse particulieren die op de aandelen inschreven er enkele duizenden direct weer afscheid nemen, ligt voor de hand”, vindt hij. Druk op de koers ontstond volgens hem gisteren eerder omdat grote partijen in KPN-handel als ING, Rabo en Merill Lynch bij een neergaande markt hun handelsposities verminderden.

Het totaal aantal inschrijvingen op de tweede tranche blijft achter bij vorig jaar. De eerste tranche was toen ruim 2,5 keer overtekend, de tweede nu circa 2 keer. De afnemende belangstelling is verklaarbaar door het feit dat KPN nu anderhalf jaar aan de beurs is genoteerd. In de tussentijd heeft een flink aantal analisten de verrichtingen van topman Dik en zijn collega's met argusogen gevolgd. Zij hebben nu veel beter zicht op de marktpositie van KPN. De tweede tranche trok een geringer aantal beleggers, die gemiddeld op een groter aantal stukken inschreven. De Jager: “Vorig jaar stapte een horde beleggers er met open ogen in. Het is nu de meer serieuze belegger die in deze stock investeert”.

    • Hendrik Jan van Oostrum