Fusie van Gemina en Ferruzzi uitgesteld

ROME, 24 OKT. Het omstreden fusieplan tussen de agrochemische groep Ferruzzi en de holding Gemina, dat zou hebben geleid tot de vorming van het tweede particuliere bedrijf van Italië, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit besluit is gisteravond genomen na een vergadering van de raden van bestuur. Directe aanleiding is het onverwachte gat dat onlangs is ontdekt bij de uitgeverij Rizzoli-Corriere della Sera (RCS), een dochter van Gemina.

Vorige week is een aandeelhoudersvergadering waarop de financiële balans zou worden opgemaakt, opnieuw uitgesteld. De Milanese justitie is een onderzoek begonnen op verdenking van financiële fraude.

De fusie is uitgesteld “tot een moment waarom de algemene situatie een groter evenwicht en stabiliteit heeft bereikt,” aldus een bekendmaking. “De strategische waarde (van de fusie) is volledig onderschreven.” De aandelen van Gemina en de Ferruzzi-groep zijn de laatste dagen fors gedaald.

Het fusieplan was gecompliceerd: eerst zouden een paar chemische dochters van de Fiat-groep worden ondergebracht bij Gemina en Ferruzzi, daarna zou Gemina fuseren met de Ferruzzigroep en zo de controle krijgen over het agrochemische concern Montedison. Het nieuwe bedrijf, SuperGemina, zou een omzet krijgen van tegen de veertig miljard gulden. Het plan was om twee redenen omstreden. Het zou hebben geleid tot verdere machtsconcentratie binnen de Italiaanse economie, omdat Fiat, de grootste particuliere groep, ook veel zeggenschap heeft in Gemina. En het zou kleine aandeelhouders hebben benadeeld.

Het is de bedoeling de financiële problemen bij Ferruzzi te dekken met een kapitaalsinjectie van 1139 miljard lire lire, ongeveer 1,1 miljard gulden. Het grootste deel van Ferruzzi is na de financiële problemen die voortvloeiden uit een aantal smeergeldschandalen, in handen van de banken.