Experiment of onderzoek?

Het artikel van Hoefnagels en Olde Rikkert over medisch onderzoek (NRC Handelsblad 17 oktober), bevat de volgende, gevaarlijke stelling: “Bovendien zou het debat gebaat zijn bij vervanging van enkele emotioneel beladen termen”. De auteurs menen dat de term 'experiment' bij velen negatieve associaties oproept. Het zou daarom “meer recht doen aan de enorme variatie aan projectvoorstellen die onder de wet zouden vallen om te spreken van 'onderzoek' zoals de commissie-Meijers voorstelt.”

(De wet die hier wordt genoemd is het wetsvoorstel Medische experimenten met mensen). Dus, omdat het woord experiment pijnlijke associaties oproept bij sommigen, dient het te worden vervangen door het woord onderzoek. Men zou dan evenwel bezig zijn met het scheppen van begripsverwarring. Want, wat zou men in dat geval verstaan onder de omschrijving 'experimenteel onderzoek'? Het ligt voor de hand te spreken van experimenten met een groot risico (op complicaties) voor de patiënt of vrijwilliger en experimenten met een klein risico. In geen geval mag het wezen van de handeling gecamoufleerd worden door invoering van een eufemisme!

    • D.O.E. Gebhardt Oegstgeest