Duitsers

Is het opportuun om de uitslag van een rondvraag onder 1.000 scholieren als eerste item op de voorpagina (NRC Handelsblad, 7 oktober) te brengen? Wat te denken van de vraagstelling “welk volk in Europa vind je het meest sympathiek?” Zo'n vraag kan alleen maar leiden tot ongenuanceerde reacties en een aflopende ranglijst eindigende met het minst sympathiek. Gelukkig bereiken ons geen uitslagen van onderzoeken in het buitenland omtrent de daar levende opvattingen omtrent (het gedrag van) Nederlanders.

Kan politicoloog Dekker zich niet beter bezighouden met zijn vakgebied en door (rechtssysteem) vergelijking bijdragen aan de kennis van andere politieke systemen en aan het 'exporteren' van het hier te lande geldende politieke systeem/klimaat? Daardoor worden de blikken verruimd zowel bij ons als bij buitenlanders. De informatieve artikelen van de correspondent van NRC Handelsblad in Bonn, J.M. Bik, dragen bij aan een goed nabuurschap. Het is te hopen dat de jeugd zelf op onderzoek gaat en kennis neemt van de culturen van onze nabuurstaten en zich niet laat misleiden door het soort negatieve berichtgeving zoals genoemd.

    • G.L. Maaldrink