Correcties & Aanvullingen

Fina

In het artikel Voorbij de Beaujolais Primeur (Weekagenda 19 oktober) werd het benzinemerk Fina ten onrechte als Frans aangeduid. Fina Nederland N.V. is een dochtermaatschappij van PetroFina N.V., dat haar hoofdzetel in Brussel heeft.

Zwitserland

Van het bericht Pro- én anti-EU wint in Zwitserland in de krant van 23 oktober (pagina 5) is de eerste alinea weggevallen. Die luidde: Bij parlementsverkiezingen in Zwitserland hebben zowel de anti-Europese Volkspartij (SVP) als de pro-Europese sociaal-democratische Partij (SP) gisteren forse winst geboekt.

Berlijn

In het overzicht Uitslagen verkiezingen Berlijn in percentages in van de krant van 23 oktober (pagina 4) staat boven de tweede kolom abusievelijk oktober 1990. Dit moet oktober 1994 zijn.