Consumentenvertrouwen blijft hoog

DEN HAAG, 24 OKT. Het vertrouwen van consumenten in de economische ontwikkeling was in oktober even hoog als in september. De stabilisering in oktober is opvallend, want in de vijf voorgaande jaren liet het consumentenvertrouwen tussen september en oktober steeds een forse daling zien.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.

De index van het consumentenvertrouwen komt uit op plus acht. Dat betekent dat het aantal mensen, op een schaal van min honderd tot plus honderd, dat positief oordeelt acht procent groter is dan het aantal dat negatief oordeelt. Vorig jaar daalde de index in oktober nog met negen punten ten opzichte van september. Het niveau van het vertrouwen is hoog, aldus het CBS. Het consumtenvertrouwen is nog steeds hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is sinds februari 1994 het geval. “De trend is dus nog steeds stijgend”, constateert het CBS.

Het consumentenvertrouwen bestaat uit twee onderdelen. De index van het economisch klimaat en de index van de koopbereidheid, die de eigen financiële situatie weerspiegelt. Deze laatste staat nu op plus vijf. Dat is iets lager dan in voorgaande maanden, maar nog altijd op een hoog niveau. Een vergelijkbaar peil werd voor het laatst in 1990 gemeten.

Het oordeel over de algemene economische situatie (de index van het economisch klimaat) staat nu op plus dertien, even hoog als in de twee voorgaande maanden, en twaalf punten hoger dan vorig jaar.