Concerns klagen PTT's aan bij EU

ROTTERDAM, 24 OKT. De Nederlandse grootgebruikers van telecommunicatie, waaronder multinationals als ABN Amro, Shell, Unilever en Ahold, deponeren deze week een klacht bij de Europese autoriteiten over de tarieven van grensoverschrijdende huurlijnen. Ze vinden de prijzen die de telefoonmaatschappijen berekenen irreëel hoog en verzetten zich tegen de opgelegde voorwaarden.

De belangenvereniging van grootgebruikers, de BTG, heeft gisteravond in haar bestuursvergadering besloten de klacht in te dienen bij het ONP-comité van het telecom-directoraat XIII van de Europese Commissie in Brussel. Dit 'open network provision'-comité houdt zich bezig met de wettelijke voorschriften die de toegang tot telecom-netwerken regelen.

De BTG noemt de bilaterale afspraken tussen Europese PTT's strijdig met Europese richtlijnen die voorschrijven dat huurlijnen 'kostengeoriënteerd' ter beschikking moeten worden gesteld. Volgens BTG-directeur ir. A. de Liefde gebeurt dat niet. “Als de tarieven op reële kostengrondslagen gebaseerd zouden zijn, valt niet te verklaren waarom een Nederlandse huurlijn van 2 Megabyte over honderd kilometer vijf keer zoveel moet kosten als een Zweedse.”

De BTG hekelt daarnaast de afspraken tussen PTT's dat grensoverschrijdende huurlijnen altijd - ter verhoging van de bedrijfszekerheid - dubbel worden uitgevoerd. De Liefde: “Dat betekent onmiddellijk dubbele prijzen. In Nederland bestaat de keuze tussen een enkele en een dubbele uitvoering. Internationaal heb je die keuze niet.”

De grootgebruikers binnen de BTG, stuk voor stuk grote ondernemingen die elk miljoenen guldens per jaar kwijt zijn aan telecommunicatieverbindingen, achten het van groot belang dat de huurlijnen van de PTT's goedkoper worden. Ze beschouwen huurlijnen - vaste verbindingen die de ruggegraat vormen van het telecommunicatieverkeer - als het 'asfalt van de elektronische snelweg'. Met de toenemende intensiteit van data-, spraak- en beeldverkeer tussen eigen vestigingen en - binnen zogeheten besloten gebruikersgroepen met leveranciers en afnemers - groeit de behoefte aan hoogwaardige, scherp geprijsde huurlijnen.

Volgens De Liefde delen buitenlandse zusterorganisaties van de BTG de Nederlandse kritiek. Hij verwacht dat ook zij klachten in Brussel zullen indienen, “omdat zij immers ook kunnen profiteren van de uitkomst”.

Weliswaar dient binnen de Europese Unie vanaf 1998 volledig vrije concurrentie op alle terreinen van telecommunicatie te ontstaan, maar volgens De Liefde heeft het geen zin daarop te wachten. “We voelen er weinig voor nog jaren te veel te betalen. Bovendien zal het ook na 1998 nog lang duren voordat de problemen met de infrastructuur zijn opgelost. Een concurrerend netwerk aanleggen vergt grote investeringen en daarbij zal het aantal aanbieders in een aantal lidstaten beperkt worden gehouden. Daardoor kunnen bestaande telecom-bedrijven misbruik van hun dominante positie blijven maken.”

Eerder deze maand bekritiseerde de BTG op een hoorzitting bij Verkeer en Waterstaat de ondoorzichtige manier waarop PTT Telecom de tarieven van huurlijnen vaststelt.

In Nederland telde PTT Telecom eind vorig jaar 164.000 huurlijnen, waaraan het honderden miljoenen guldens verdient.

    • Hans Wammes