Compromis over etikettering in EU

LUXEMBURG, 24 OKT. De Europese ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een regeling voor de etikettering van genetisch gemanipuleerde produkten uit de land- en tuinbouw. Het compromis dat uiteindelijk door een meerderheid van de lidstaten werd aanvaard, legt slechts een gedeeltelijke informatieplicht op. Over produkten die zijn behandeld in verband met bijvoorbeeld hun houdbaarheid of hun weerstandsvermogen tegen ziektes hoeft geen informatie te worden gegeven.

Nederland heeft schoorvoetend ingestemd met het compromis. Evenals de tegenstemmers Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden wilde ons land een volledige informatieplicht. Het uitblijven van een akkoord vond Den Haag echter onwenselijk. Dan is er geen enkele verplichting tot het verstrekken van gegevens over de genetische produktietechnieken aan de consument.

De nieuwe regeling verplicht op het etiket gegevens te vermelden over samenstelling en produktietechniek als het gaat om produkten waarvan de eigenschappen wezenlijk zijn veranderd, of waaraan micro-organismen of proteïnen zijn toegevoegd om bij voorbeeld de smaak te veranderen. Daarbij is tevens van belang of een produkt zaadjes bevat waardoor voortplanting mogelijk is (tomaat), of dat het om eenmalige produkten gaat, zoals suiker van de suikerbiet of een krop sla.

De strijd om de etikettering is echter nog niet voorbij. Het Europees parlement heeft medebeslissingsbevoegdheid en maakte in een eerder stadium al duidelijk tegenstander te zijn van een beperking van de etikettering. De Europese Commissie hamert er echter op dat een volledige informatieverstrekking de technologische vernieuwing op het terrein van de biochemie kan frustreren. (ANP)