Akkoord Defensie arbeidsvoorwaarden

DEN HAAG, 24 OKT. Staatssecretaris Gmelich Meijling (defensie) heeft vanmorgen akkoord bereikt met de Centrales van Overheidspersoneel en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-officieren over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel.

De salarissen in de sector defensie worden per 1 september 1995 met één procent en per 1 september 1996 met 1,75 procent verhoogd. Daarnaast krijgt het defensiepersoneel in december 1995 en in december 1996 een eenmalige uitkering ter grootte van respectievelijk 1 en 0,75 procent bruto van het jaarsalaris.

Voorts wordt een onderzoek verricht naar mogelijkheden van herverdeling en flexibilisering van werk. De partijen zullen het resultaat nu voorleggen aan hun achterban. Het onderhandelingsakkoord geldt voor de periode april 1995 tot en met maart 1997. De vakbonden van dienstplichtigen gingen niet akkoord. In totaal zijn ruim 85.000 personen werkzaamin de sector defensie; een van de acht sectoren van overheidspersoneel.

Afgesproken is gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zal niemand worden ontslagen zonder dat hem/haar tenminste eenmaal een passende functie binnen of buiten defensie is aangeboden, tenzij herplaatsing op geen enkele wijze tot de mogelijkheden behoort. Per 1 juli 1996 wordt een WW-conforme wachtgeldregeling geïntroduceerd, met speciale aandacht voor werknemers van 40 jaar en ouder. De wachtgeldaanspraken op basis van het Sociaal Beleidskader blijven onaangetast. Voor dienstplichtigen is een aantal voorzieningen op het gebied van arbeidsmarktbemiddeling en zelfstudie uitgebreid. Commandanten zijn bevoegd dienstplichtigen efficiency-verlof te verlenen indien de bedrijfsvoering daartoe ruimte biedt.