Abeltje

“Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepprodukties kan zijn geld wel beter besteden dan aan een bijdrage aan de eerste verfilming van een boek van Annie M.G. Schmidt”, schrijft Paul Steenhuis in NRC Handelsblad van 13 oktober. Vervolgens schrijft hij “Het fonds formuleerde het natuurlijk niet zo”, daarmee suggererend dat het fonds het wèl zo slecht zou bedoelen.

'Abeltje' is bij het fonds ingediend als zesdelige televisieserie annex speelfilm. De kosten per televisie-uur zouden 4,5 miljoen gulden bedragen voor het hele project. Bij welwillende lezing van de ingediende begroting kan daaruit misschien worden afgeleid dat de kosten alleen voor het televisiegedeelte 3,5 miljoen gulden per uur gaan belopen. In de geschiedenis van het fonds nog niet eerder vertoonde noviteiten. Ook niet bij de eerdere zestien projecten van Burny Bos waaraan in de loop van de tijd wél subsidie is verleend. Het duurste project ooit bij ons ingediend kostte circa 1,5 miljoen gulden per uur. Voor een inzicht in de juiste proporties: in 1994 kon het fonds gemiddeld per uur circa 300.000 gulden subsidie toekennen. Het fonds moet bij het bepalen van de hoogte van een subsidiebedrag een redelijke verhouding in acht nemen tussen de totale produktiekosten, de door de omroep aangeboden bijdrage en de vast te stellen subsidie. Van het fonds (jaarbudget ongeveer 31 miljoen) werd een subsidie gevraagd van 2.439.000 gulden. De AVRO (jaarbudget circa 91 miljoen) zelf had voor het project 850.000 gulden over. Het fonds kon aan 'Abeltje' uit het budget 1995 slechts een zo klein bedrag toekennen dat van die redelijke verhouding in de verste verte geen sprake meer was. Overigens is het fonds ook een grote fan van 'Abeltje'; het heeft daarom tegelijk met de afwijzing gesuggereerd dat de AVRO een nieuwe begroting indient.

    • A.M. Gerritsma