Tweede Kamer wil ziekenfonds niet afschaffen

DEN HAAG, 23 OKT. Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt vooralsnog niets voor het idee van VVD-leider Bolkestein om binnen twintig jaar de ziekenfondsverzekering af te schaffen.

PvdA en CDA vinden dat de VVD 'afspraken maakt op korte termijn, maar er op lange termijn andere ideeën op nahoudt'. D66 is van mening dat Bolkestein 'te hard van stapel loopt'. Het CDA vindt het plan van Bolkestein 'inconsequent'.

“Het is bedenkelijk om een idee te lanceren wat pas in de verre toekomst van toepassing zal worden. Je kunt moeilijk over je graf heen regeren”, zegt CDA-Kamerlid Lansink. “In het regeerakkoord staat dat de convergentie van de particuliere verzekeringen en het ziekenfonds de eerste stap zou zijn. De regering ziet echter op korte termijn van convergentie af. Bolkestein kiest eenzijdig voor de marktsector.”

Kamerlid Oudkerk (PvdA) vindt de uitspraken van de VVD-leider 'oud-ideologisch nieuws'. De VVD was volgens Oudkerk altijd al tegen het voeren van inkomenspolitiek op het gebied van de gezondheidszorg. “Ik ga er vanuit dat hij zich houdt aan het regeerakkoord. Bolkestein maakt afspraken op de korte termijn, maar hanteert hele andere ideeën voor de lange termijn”, aldus Oudkerk.

D66 is verbaasd door de uitspraken van Bolkestein, maar wil het plan niet meteen naar de prullenmand verwijzen. “De VVD loopt heel ver voor de muziek uit”, zegt Kamerlid Van Boxtel. “We moeten een stapsgewijze discussie over het ziekenfonds voeren. De VVD is voor een volledige nominalisering van de premies, maar het is de vraag in hoeverre de overheid de mensen die het niet kunnen betalen kan compenseren. Wij zijn dan ook meer voor een systeem van inkomensafhankelijke premies.”.

De VVD wil niet dat het ziekenfonds een 'fonds voor arme mensen wordt'. “De premies voor het fonds kunnen nooit kostendekkend zijn”, zegt Kamerlid Kamp (VVD). “Alleen dit jaar is er al een Rijksbijdrage van 5,7 miljard gulden nodig om de premies te drukken. We zijn er voor om alle ziekenfondsverzekerden particulier te verzekeren. Alleen de mensen die echt de particuliere ziektekostenpremie niet kunnen betalen kunnen een fiscale compensatie krijgen. De onverzekerbare risico's worden bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)”, aldus Kamp. Het huidige pakket kan volgens de VVD wel worden beperkt.

Zorgverzekeraars Nederland vindt dat eerst maar eens gekeken moet worden hoe de particuliere verzekeringen en het ziekenfonds naar elkaar toe kunnen groeien. “Minister Borst (volksgezondheid) moet eerst de tijd krijgen om de samenwerkingsverbanden tussen de verzekeringen te versterken. We moeten er voor waken dat we niet wild achter iemand aanlopen die wat roept tijdens een lezing”, zegt algemeen directeur De Jong.