Protest in België tegen snelle trein

ANTWERPEN, 23 OKT. Ruim tweeduizend mensen hebben gisteren in Antwerpen gedemonstreerd tegen de komst van de hoge snelheidstrein (HST) richting Nederland. Uiterlijk volgend voorjaar valt de definitieve keuze voor het traject van de HST, die ofwel via de E19 naar Breda of langs de Antwerpse Havenweg A12 zal lopen. In Antwerpen werd gisteren geprotesteerd tegen beide trajecten, onder de leuze 'HST weg ermee'. Volgens de demonstranten is de hoge snelheidstrein geldverspilling en een ramp voor de omgeving. De grootste groep betogers kwam uit gemeenten langs het E19-traject, die de voorkeur geniet van de Nederlandse overheid en van de Vlaams-Nederlandse werkgroep die de komst van de HST voorbereidt. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS bestudeert nog welke keuze haar voorkeur geniet. De NMBS organiseert momenteel informatievergaderingen, waarop betrokken bewoners worden ingelicht en hun ongenoegens kunnen uiten. Tot eind november kunnen bezwaarschriften worden ingediend. De demonstranten, die te voet, per fiets of met de traktor waren gekomen, verzamelden zich gisteren op het NMBS-station Noorderdokken, vanwaar in de toekomst de HST moet kiezen tussen het traject langs de E19 en het havenwegtracé.