Kamer beslist: spaarregeling voor tempobeurs

ZOETERMEER, 23 OKT. Er komt met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1995 een spaarregeling voor de tempobeurs. Dit heeft het kabinet vrijdag besloten. Studenten bij wie in een bepaald jaar de studiebeurs wegens onvoldoende studieresultaat wordt omgezet in een lening, kunnen dit weer herstellen door binnen vijf jaar 168 studiepunten (de studielast van een vierjarige studie) te halen. De lening over dat ene jaar wordt dan weer een beurs, de lening vervalt.

Vorige maand had de studentenorganisatie ISO een kort geding aangespannen tegen minister Ritzen (onderwijs) om eerdere beloften voor zo'n spaarregeling gestand te doen. De rechter oordeelde toen dat dit een zaak was tussen Ritzen en de Kamer, maar hij zei wel dat het 'merkwaardig' was dat Ritzen niet met een regeling kwam. Drie weken geleden vond de Tweede Kamer dat Ritzen zich moest houden aan zijn eerdere beloften en Ritzen zei de Kamer toe dat hij de zaak snel zou 'afhechten'. Hij betreurde het dat er zoveel ophef over was ontstaan, “alsof het onderwijsdebat gaat over spaarpunten”.

Over de nu vastgestelde regeling had minister Ritzen overeenstemming bereikt met de studentenorganisaties ISO en LSVb. De studentenorganisaties vinden de regeling eigenlijk niet ver genoeg gaan, maar ze beschouwen het als de maximaal haalbare uitkomst van het overleg met de minister. Als de Tweede Kamer met het voorstel akkoord gaat, zal het binnenkort in een Algemene Maatregel van Bestuur worden gegoten.

De spaarpunten-regeling kost naar verwachting 3 miljoen gulden in 1997, 6 miljoen in 1998, 9 miljoen in 1999 en 15 miljoen in het jaar 2000. Daarna zijn er waarschijnlijk geen studenten meer die onder de tempobeurs vallen, omdat Ritzen volgend jaar de 'prestatiebeurs' wil invoeren voor de nieuwe generaties studenten. Binnen de begroting van Onderwijs zal dekking worden gevonden voor deze kosten.