Gezamenlijke kerkdiensten afgeschaft

LEIDEN, 23 OKT. De Evangelisch-Lutherse gemeente in Leiden vindt het beter om voorlopig geen gezamenlijke kerkdiensten te houden met de Nederlandse Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk. De lutheranen zijn bang dat hun identiteit verloren gaat als de samenwerking met de hervormden en gereformeerden verder gestalte krijgt.

De Lutherse gemeente in Leiden houdt al zeven jaar maandelijks een gezamenlijke dienst met de Leidse Binnenstadsgemeente van hervormden en gereformeerden. Deze zogeheten Samen-op-Weg-diensten worden om beurten in de Lutherse kerk en in de Hooglandse kerk gehouden. De gezamenlijke kerkdiensten werden opgezet als een voorschot op de landelijke samenwerking tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen in de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. Deze fusie verloopt echter moeizamer dan de Leidse kerkgangers aanvankelijk gehoopt hadden. Onder de lutheranen groeit de angst dat ze als kleine kerk binnen de grote protestantse kerk hun identiteit zullen verliezen.

De gezamenlijke kerkdiensten vallen niet in goede aarde met name bij nieuwe leden van de Leidse Binnenstadsgemeente. Zij zijn afkomstig van de Oude Vest kerk en de Bethlehemkerk in Leiden, die vorig jaar gesloten werden. Voortaan komen de hervormden en gereformeerden samen in de Leidse Hooglandse kerk, die daarvoor onlangs geschikt is gemaakt. Om aan de gevoelens van onvrede van de nieuwe leden in de Binnenstadsgemeente tegemoet te komen, stelde de kerkeraad, overigens na overleg met het moderamen van de lutherse synode, voor het aantal gezamenlijke diensten terug te brengen van twaalf naar zes per jaar. Daarop reageerde de kerkeraad van de Leidse Lutherse gemeente met een brief waarin werd voorgesteld om de gezamenlijke diensten voorlopig dan maar helemaal af te schaffen. Wel zegt de Lutherse gemeente te hopen dat de contacten met de hervormden en gereformeerden buiten de diensten verder gestalte kunnen krijgen, bijvoorbeeld in werkgroepen en kerkelijke manifestaties.

Volgens ds. A. Alblas van de Leidse Binnenstadsgemeente ligt de verwijdering tussen de Leidse lutheranen en hervormden en gereformeerden vooral aan het verschil in grootte. De Lutherse kerkdienst in Leiden wordt wekelijks door ongeveer dertig mensen bezocht, de Hooglandse kerk door 350 mensen. Deze laatste maakt sinds de sluiting van de Oude Vest kerk en de Bethlehemkerk bovendien een groei door. De wederzijdse diensten worden volgens Alblas aanmerkelijk slechter bezocht dan de diensten in de eigen kerk. Verschillen van inzicht over liturgische kwesties zoals de gezongen avondmaalsviering bij de lutheranen en de verschillen in prediking spelen volgens de hervormde Alblas bij het huidige voorstel een ondergeschikte rol.

Ds. J. Mostert van de Lutherse gemeente in Leiden was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.