Beurswaakhond eist versterking Controledienst

AMSTERDAM, 23 OKT. De waakhond van de Nederlandse financiële markten, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), eist zo snel mogelijk uitbreiding van mankracht en expertise van de Economische Controledienst (ECD). Dat is nodig om de groeiende stroom verdenkingen van beurshandel met voorkennis te onderzoeken.

Het zou “killing” zijn voor de nieuwe gestroomlijnde opsporing van effectenhandel met voorwetenschap als de ECD zou achterblijven, zegt directeur-secretaris mr. E. Canneman van de STE. De STE ontvouwde vanochtend officieel een ambitieuze nieuwe aanpak van beursfraude. Zonder de versterking van het apparaat van de ECD, die voor de officier van justitie het onderzoek uitvoert bij misbruik van voorwetenschap, vreest Canneman filevorming en vertraging bij de opsporing van fraudegevallen. “De langzaamste in het konvooi bepaalt het tempo.”

Over de kosten voor uitbreiding van de ECD is nog geen overeenstemming bereikt, al heeft de STE onlangs wel een convenant over nauwe samenwerking met de opsporingsdienst gesloten.

Beurshandel met voorkennis is sinds 1989 strafbaar, maar heeft tot nu toe niet tot enige veroordeling geleid. De eis tot versterking van de ECD, die onder het ministerie van economische zaken ressorteert, is onderdeel van een stroomlijning van de opsporing en vervolging van beleggers en beurspartijen die zich schuldig maken aan misbruik van voorwetenschap.

Canneman wil de effectiviteit vergroten door uitbreiding van de rol van de STE. De beurswaakhond neemt zelf het onderzoek in handen dat nu nog door het conctrolebureau van de beurs wordt uitgevoerd. Verder wil de STE tijdens een onderzoek in een vroeg stadium al samenwerken met de ECD. De stichting zal daartoe de beschikking krijgen over een eigen onderzoekseenheid. Het controlebureau van de beurs zal zich alleen nog bezighouden met interne zaken, zoals het waken over de financiële positie van beursfirma's.

Door de samenballing van expertise en machtsmiddelen wil Canneman een steviger vuist maken tegen de verdachten van beursfraude, die meestal direct na een gerezen verdenking topadvocaten inhuren.