België kwaad over uitlatingen Claes

BRUSSEL, 23 OKT. In de eigen woonplaats Hasselt kan hij nog rekenen op warme sympathie, maar buiten Limburg heeft de Belgische minister van staat, Willy Claes, het verknald.

De harde woorden aan het adres van de politieke klasse, de media en de justitie, waarmee Claes afgelopen vrijdag de deur achter zich dicht sloeg bij de NAVO, heeft in België kwaad bloed gezet. In de meeste commentaren wordt knarsentandend vastgesteld dat Claes op een kleinzielige manier heeft nagetrapt, dat hij aan nestbevuiling heeft gedaan, dat hij België internationaal gezien een slechte dienst heeft bewezen en dat zijn uitval naar het Belgische politieke systeem hypocriet is omdat juist hij als geen ander de exponent is van dat systeem.

De Belgische premier, Jean-Luc Dehaene, momenteel in New York voor de vijftigste verjaardag van de Verenigde Naties, stelt zich terughoudend op in zijn reactie op de uitval van Claes. Maar Dehaene verhult niet dat hij weinig gelukkig is met de golf van negatieve publiciteit die nu over België is gekomen. “Het is duidelijk iets wat je best kunt missen”, aldus de premier. Volgens Dehaene krijgt hij veel vragen van collega-regeringsleiders over de affaire, en legt hij steevast uit dat de verwijzing van Claes naar het Hof van Cassatie geen veroordeling van de afgetreden secretaris-generaal inhoudt.

Claes fulmineerde afgelopen vrijdag op zijn laatste persconferentie bij de NAVO, dat hij op een manier is behandeld die “onwaardig” is voor een moderne rechtstaat met een democratische grondwet. Hij hekelde het feit dat de parlementariërs die hem vorige week donderdagavond naar Cassatie hebben verwezen, niet naar eer en geweten hebben gehandeld, maar uit partijpolitieke overwegingen tegen hem hebben gestemd. Bij de liberale oppositiepartij VLD en ook bij de regeringspartij CVP is die aantijging slecht gevallen. VLD-voorzitter De Croo zei “te begrijpen dat Claes misschien aan het einde van zijn Latijn is of dat hij kwaad is op de CVP, maar dit is kleinzielig”. Kamerleden van de CVP stellen met nadruk dat hen geen enkele partijdiscipline werd opgelegd. “Zijn rancune betreur ik”, aldus een CVP-Kamerlid. “Als er iemand aan heel de zaak een politieke wending gaf, dan is het Claes zelf. Het maakt zijn ontslag er enkele maar bitterder op”.

Ook in de media hoeft Claes op weinig begrip te rekenen. “Dit afscheid miste stijl en baadde in de bittere verwijten. Tot meer terughoudendheid en klasse was een vermoeide Claes blijkbaar niet meer in staat”, reageert De Standaard. Het meest vernietigend voor Claes was het dagblad De Morgen. “Misschien mogen we ons gelukkig prijzen dat Claes niet langer de macht over de NAVO heeft. Als dat immers na een politieke carrière van dertig jaar de uiteindelijke analyse is van een mister van Staat over zijn land en zijn instellingen, wat zou er hem er dan van weerhouden hebben om vroeg of laat gewoon op de knop te drukken?”.