Arthie Schimmel ziet baarnijd in Senaat

Tweede-Kamerlid Arthie Schimmel (D66) vindt het “diep treurig”. In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af tegen de invoering van een zwangerschapsregeling voor volksvertegenwoordigers. De regeling, die in feite neerkomt op de invoering van het tijdelijke lidmaatschap van parlement, Provinciale Staten en gemeenteraad, vergt een wijziging van de Grondwet. En dat betekent het wetsvoorstel twee keer door de Staten-Generaal bekeken moet worden. De beide Kamers gingen in de vorige kabinetsperiode zonder mankeren akkoord met het voorstel. En ook onder Paars heeft de Tweede Kamer er al mee ingestemd. Maar in de Eerste Kamer was de VVD tegen. En de liberalen blijven tegen ook nu de “tweede lezing” aan de orde is. VVD-senator Heijne Makkreel zegt het zo: “Ten eerste vragen wij ons af waarom een dergelijke regeling beperkt moet blijven tot zwangerschap en bevalling. Er kunnen ook andere heel plausibele redenen voor verzuim zijn.” Maar bovendien vindt Heijne Makkreel dat het wetsvoorstel “onder valse vlag vaart”. “Het heeft niets te maken met emancipatie en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Het gaat er puur om dat fracties hun volledige omvang willen behouden bij stemmingen.” Nieuw is niet het standpunt van de liberalen maar het feit dat zij sinds hun verkiezingswinst bij de laatste Statenverkiezingen 23 van de 75 zetels bezetten. Tezamen met de vier stemmen van RPF, GPV en SGP kunnen zij de wet blokkeren omdat een Grondwetswijziging in tweede instantie een tweederde meerderheid vergt. Pikant is daarbij, naar verluidt, dat leden van PvdA en D66 ook tegen de regeling zullen stemmen.

Schimmel, die zelf twee jaar geleden een kind kreeg, blijft een vurig pleitbezorger voor de regeling onder het motto: “Je kunt vrouwen ook niet verhinderen een baarmoeder te hebben.” Ze kondigt aan haar andersdenkende partijgenoten aan de 'Overzijde' “nog een keer te bellen”. Daarvoor heeft zij alle tijd omdat het erop lijkt dat Binnenlandse Zaken de schriftelijke behandeling van de wetswijziging traineert. VVD-minister Dijkstal heeft voorlopig geen zin om bot te vangen bij zijn partijgenoten in de senaat.

    • Frank Vermeulen