Zorgen over drank- en drugsgebruik bewaarders

AMSTERDAM, 21 OKT. “Een losgeslagen bende.” Zo omschrijft een ex-bewaakster haar voormalige collega's van het Amsterdamse huis van bewaring Havenstraat. Uit notulen van een overleg tussen directie en personeel blijkt dat het onderwerp discipline regelmatig aan de orde komt. Een terugkerend punt van zorg is het drank- en softdrugsgebruik van inrichtingswerkers en -bewakers. Volgens de ex-bewaakster kwamen zij en haar collega's regelmatig te laat op het werk of meldden ze zich ziek omdat ze tot diep in de nacht hadden geblowd.

Een hoofdverdachte in de zaak van de VSB-kluisjesroof wist onlangs uit de Havenstraat te ontsnappen omdat, aldus een personeelslid, “de vrouw en de twee mannen die toezicht moesten houden vooral in elkaar waren geïnteresseerd”.

Vorige week stelde de dienst Landelijke Bijzondere Bijstand met 50 man een onderzoek in naar een vuurwapen dat in de inrichting zou zijn gesignaleerd. Ook in de auto's van het personeel werd gezocht. De rijksrecherche onderzoekt een diefstal van 700 gulden van een gedetineerden. Verder onderzoekt zij hoe vorig jaar een hoofdverdachte in een grote drugszaak een draagbare telefoon in zijn cel kon hebben. Directeur Van den Brand weigert commentaar: “Wanneer bewaarders anoniem met de pers willen praten, moeten ze dat doen. Ik ga er niet op in.”

    • Hans Moll