Zojuist verschenen; THERA COPPENS: Het gouden zoutvat

126 blz., de Prom, ƒ 27,50

'Prins Rikkie en de Zilvervloot', 'Bastaarden van Maurits', 'Carolina en Mozart' en nog twintig andere verhalen uit de Nederlandse geschiedenis, zoals ze, in verkorte vorm, werden afgedrukt op de Achterpagina van NRC Handelsblad.