Zojuist verschenen; N.C.F. VAN SAS (red.): Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen

158 blz., geïll., Contact, ƒ 39,90

Namen en begrippen uit de vaderlandse geschiedenis zijn sterk geformeerd geraakt. Al naar gelang de smaak en de noden van de tijd heeft zich aan de legenden een klontering van hele en halve leugens gehecht. Een bundeling van stukken die in 1993 en 1994 in de serie 'De vaderlandse herinnering' in het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad zijn afgedrukt.