Zojuist verschenen; JEANNE VERBIJ-SCHILLINGS: Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400

413 blz., geïll., Prometheus, ƒ 49,90

Een proefschrift dat de wordingsgeschiedenis van de Wereldkroniek en de Hollantsche cronike van de hofschrijver heraut Beyeren uit de doeken doet. Hij schreef deze werken voor graaf Willem VI, puttend uit enkele tientallen verhalende bronnen, wat een verhaal van een glorieus Hollands verleden opleverde.