Wetsvoorstel versterking positie huurders

DEN HAAG, 21 OKT. Een wetsvoorstel om de positie van huurders ten opzichte van verhuurders te versterken is gisteren door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het voorstel van minister Sorgdrager (justitie) en staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) wordt de verhuurder verplicht vier maanden voordat deze een huurverhoging gaat doorvoeren, dit gemotiveerd aan de huurder te melden. De huurder moet informatie krijgen over de inhoud en achtergronden van het voorgenomen huurbeleid. Daarbij gaat het vooral om investeringen in onderhoud en de financiële positie van de verhuurder. De verhuurder moet verder aangeven hoe de huurder zich over de voorgenomen huurverhoging kan uitspreken, bijvoorbeeld door middel van een informatie-avond of via een schriftelijke reactie.