Voorhoeve: één leider bij alle vredesoperaties

DEN HAAG, 21 OKT. Alle vredesoperaties komen in de toekomst onder de eenhoofdige leiding van de chef defensiestaf, die opereert vanuit één versterkt crisiscentrum. Maar de bevelhebbers van landmacht, marine en luchtmacht blijven zelf beschikken over een eigen situatiecentrum om vredesmissies te begeleiden.

Dat schijft minister Voorhoeve (defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. D66 en VVD hadden de minister, na alle onthullingen over tekortkomingen bij de missie in Srebrenica, gevraagd ook na te gaan of er niet één opperbevel kon komen voor de gehele krijgsmacht, om de communicatie en uitvoering te stroomlijnen. Een sterk verkleinde krijgsmacht zou daar mogelijk mee kunnen volstaan, zo vonden de twee partijen.

Voorhoeve wijst die oplossing af. Hij schrijft dat de chef defensiestaf de uitvoering van een vredes-operatie kan opdragen aan de bevelhebbers. In de brief is onduidelijk of bij het delegeren van de uitvoering van toekomstige taken de onbevredigende communicatiestoorinissen en 'oenigheden' uit het recente verleden voldoende zijn bezworen. Voorhoeve wil verder dat - als Nederland met een omvangrijk contingent aan internationale vredes-operaties deelneemt - aan de staf van de commandant van die operaties een Nederlandse 'liaisoncel' wordt verbonden.

Informatie over vredesoperaties zal in de toekomst én naar de defensiestaf én naar de krijgsmachtonderdelen worden gezonden. “Dit wordt ondersteund door toepassing van geavanceerde communicatiemiddelen”, schrijft Voorhoeve. Welke dat zijn blijft in het midden. In het verleden zijn faxen van commandanten te velde zoek geraakt en informeerde de landmachtstaf de minister onvoldoende.

Aan de behandeling van de debriefings van de militairen van Dutchbat die uit Srebrenica terugkeerden, is het kabinet niet toegekomen. Volgens premier Kok gebeurde dat niet omdat de meeste ministers het onderzoek te laat in handen kregen om er een goede studie van te maken. Het kabinet behandelt het rapport nu volgende week.

Wel besloot de ministerrraad aan de NAVO een gemechaniseerd pantser-infanteriebataljon toe te zeggen, alsmede transportvliegtuigen, stafpersoneel en marechaussee voor een implementatiemacht, die op een vredesregeling voor Bosnië moet toezien. De al aanwezige Nederlandse troepen van landmacht en korps mariniers zijn ook toegezegd. In totaal stelt Nederland ongeveer 2060 militairen ter beschikking. Het CDA is “zeer ongelukkig en boos” over de beslissing. De regering neemt de Kamer niet serieus genoeg, aldus CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer.

De 200 Limburgse Jagers die zijn gelegerd in Simin Han in Bosnië, zullen in de komende acht weken worden teruggetrokken omdat de totale VN-vredesmacht in Bosnië wordt teruggebracht van 20.000 naar 14.000 militairen. Wel gaat er een extra radarploeg van negen militairen naar Sarajevo om de mariniers bij te staan op de berg Igman.