Ramsj; HUIB AKIHARY: Architectuur en stedebouw in Indonesië 1870/1970

Paperback, Walburg Pers 1990, van ƒ 39,50 voor ƒ 14,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Schematische studie van de architecten die sinds 1870 hun stempel drukten op de bouwproduktie in Nederlands-Indië/Indonesië. Na een periode van klakkeloze navolging van Westerse stromingen volgde een herbezinning: was er een 'Indische identiteit' in de bouwkunst? Architecten als Moojen, Aalbers en Citroen worden na de onafhankelijkheid opgevolgd door de eerste generatie Indonesische architecten, die zich wederom verliezen in de anonieme internationale stijl. Nuttig overzicht, vooral door de uitvoerige lijst van architecten.

    • Gert Staal