Progressief

In het artikel van Vos en Harrewijn (NRC Handelsblad, 14 oktober) komt acht keer het woord 'progressief' voor. De linkse mensen in ons land kunnen niet nalaten om zichzelf 'progressief' en alle mensen met andere opvattingen 'conservatief' te blijven noemen.

De 'Van Dale' geeft de volgende verklaringen van dat begrip:'op vooruitgang gericht' en 'vooruitstrevend'. Wat 'links' doet is hardnekkig vasthouden aan het rond de vorige eeuwwisseling in zwang geraakte politieke systeem. Conservatiever kan het moeilijk.

Linkse mensen vergeten of willen vergeten, dat het leven in en met een samenleving voor een deel een avontuur is. Zij zijn bang voor het avontuur en wensen zekerheid, precies eender als de christelijke politieke partijen, waarmee zij samen bijna een eeuw lang hebben getracht het avontuur uit te bannen.

Het volk heeft daaraan zoals nu blijkt geen boodschap meer en toont zich daarmee werkelijk progressief.

    • H. G. Pellikaan