Parkeren (2)

De Amsterdamse wethouder voor verkeersbeid Ernst Bakker stelt dat hij de volgende stelling van Milo Anstadt onderschrijft: “Een democratie die niet berust op de betrokkenheid van een groot deel van de bevolking bij de politiek, wordt bedreigd door verval”.

Volgens Bakker is dit zelfs de reden voor hem geweest om lid te worden van D66.

Wethouder Bakker was echter over het belangrijkste denkbare onderwerp, namelijk het opheffen van de stad, het contact kwijtgeraakt met maar liefst drieënnegentig procent van zijn achterban. Ernst Bakker verwaardigt het zich absoluut niet om vanuit zijn ivoren bestuurstoren af te dalen naar het gewone volk. Graag breng ik in dit verband nog even in herinnering wat Ben Bles, secretaris van het 'Comité Moet Amsterdam Amsterdam blijven?', schreef in het Hollands Dagboek van 20 mei 1995. Daarin viel namelijk te lezen dat wethouder Bakker zijn lidmaatschap van 'Vrienden van de Binnenstad' heeft opgezegd omdat hun blad voorzien was van een adreswikkel met het advies om nee tegen de Stadsprovincie te stemmen.

    • Dick Berts