NBM van bouw- naar handelsconcern

AMSTERDAM, 21 OKT. Het bouwconcern NBM-Amstelland transformeert zich in rap tempo tot handelsonderneming. Met de deze week bekendgemaakte overname van Cementbouw (bouwmaterialenhandel- en producent) stijgt het aandeel in NBM's omzet van handelsactiviteiten van 30 tot 50 procent.

Beleggers waarderen de uitbouw van NBM's divisie handel en toelevering. Het buitenbeentje onder de in Amsterdam genoteerde bouwfondsen trok deze week 1,20 gulden in koers aan op 21,80 gulden.

Achtergrond van de snelle expansie in handelsactiviteiten is dat aan de uitvoerende bouw wat rendement betreft weinig eer valt te behalen. De toetredingsdrempel tot die markt is laag en als gevolg daarvan de concurrentie moordend. Het grote geld is te verdienen in de handel in bouwmaterialen. Ter indicatie: vorig jaar zette NBM-Amstelland 2.167 miljoen gulden om, waarvan 30 procent voor rekening van de divisie handel en toelevering kwam. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belastingen) kwam op 59,8 miljoen gulden. Daarvan is 76 procent afkomstig van de handels- en toeleveringsactiviteiten.

Met de acquistie van Cementbouw neemt de omzet van NBM-Amstelland met circa 900 miljoen gulden toe tot ruim 3 miljard gulden. Cementbouw - een groep van circa 50 bedrijven die in familiehanden is - behaalde vorig jaar op een omzet van 854 miljoen gulden een netto winst van 35,9 miljoen gulden. Daarmee was het netto resultaat van Cementbouw hoger dan de 30,5 miljoen die NBM-Amstelland netto verdiende, terwijl deze 2,5 keer zoveel omzet genereerde.

Cementbouw is van oudsher een groothandel van bouwmaterialen als cement en kalk. Voorts fabriceert het kalkzandsteen, baksteen en beton. Zowel Cementbouw als NBM hebben verder Gamma- en Karwei-bouwmarkten, respectievelijk 10 en 24, die zij beheren voor de franchise-keten Intergamma.

Analisten taxeren dat NBM-Amstelland voor Cementbouw circa 10 keer keer zijn netto winst zal moeten neertellen, ofwel ruim 300 miljoen gulden. De overname zal daarmee een flink gat slaan in NBM's vermogenspositie. De solvabiliteit van NBM - gedefinieerd als eigen vermogen plus achtergestelde leningen gedeeld door het balanstotaal - is nu ongeveer 30 procent.

NBM maakte nog geen details over de financiering van Cementbouw bekend, wel dat een beroep op de kapitaalmarkt wordt gedaan. Analist J. Potuijt van Deutsche Bank - De Bary verwacht een emissie van circa 7,5 miljoen nieuwe aandelen. Uitgegeven rond de huidige beurskoers levert dat ongeveer 150 miljoen gulden op. Daarnaast voorziet hij een achtergestelde lening voor eenzelfde bedrag. Voordeel van een dergelijke lening is dat deze het garantievermogen versterkt en daarmee de solvabiliteit.

De analist meent dat NBM voor Cementbouw minimaal 150 miljoen gulden goodwill (premie boven de zichtbare bedrijfswaarde) betaalt. De emissie-opbrengst zou daarmee groot genoeg zijn om de eenmalige afboeking van deze goodwill te compenseren. Als Cementbouw per 1 januari volledig wordt geconsolideerd in NBM's cijfers zal de solvabiliteit dalen tot circa 20 procent.

NBM stelt dat de overname vanaf volgend jaar een positieve bijdrage aan de winst per aandeel zal leveren. Hoe NBM de koop van Cementbouw precies gaat financieren is overigens nog maar de vraag. Het concern toonde zich de laatste jaren bij overnames creatief in het uitdenken van voordelige financiële constructies.

Op de Amsterdamse effectenbeurs werd het pas naar het einde van de week toe spannend. Reden was het maandelijkse aflopen, ook wel expireren, van contracten op de Optiebeurs. De aandelen laveerden de laatste dagen tussen koersdruk van de Optiebeurs, een dalende dollar, een verlaging van de beleningsrente en een hoger Wall Street. De beursgraadmeter, de AEX-index, noteerde gistermiddag bij het slot van de handel 454,85 punten. Een verlies van 6,55 punten ten opzichte van vorige week.

Het aandeel KPN, waarvan de inschrijving voor de tweede tranche gistermiddag sloot, kostte op dat moment 55 gulden. Vanaf maandag, als meer dan 100 miljoen nieuwe aandelen in de notering komen, is KPN overheidsbedrijf af. Het belang van de staat in het post- en telecombedrijf is dan tot de onder de 50 procent gezakt. Spannend voor de belegger is nog de uitgifteprijs die ABN Amro en de overheid dit weekend vaststellen. Maatstaf is de slotkoers van vrijdag. Naar verwachting legt de Nederlandse particuliere inschrijver voor deze aanwinst in zijn portefeuille - over de 100 aandelen waarop hij een knaak korting krijgt - 52,50 gulden neer.

    • Hendrik Jan van Oostrum