Mensenmars

'Deelnemers aan de Million Man March' staat er onder de foto op de voorpagina van NRC Handelsblad van 16 oktober.

Dat Amerikaanse zwarten dat niet opgevat hebben als Miljoenen 'Mannen' Mars bewijst de foto: van de vijftien herkenbaar afgebeelde mensen zijn er zeker tien duidelijk te identificeren als vrouw. Een bewijs temeer dat de deelnemers zich niet per definitie scharen achter de denkbeelden van Louis Farrakhan, die vrouwen verzocht uit solidariteit thuis te blijven. Kennelijk beseffen zij dat je niks hebt aan 'vaders en echtgenoten die boete moeten doen voor de verwaarlozing van hun vrouwen en kinderen'. Het initiatief van Farrakhan, de Million 'Men' March is door honderdduizenden mensen aangegrepen om als zwarte één keer een vuist te maken, vrouwen incluis.

    • Eveline Lubbers Amsterdam