Mee-roken

In NRC Handelsblad van 14 oktober brak dr. G.A. Kohnstamm een lans voor de roker, omdat naar zijn mening de roker “waarschijnlijk de gedurige mee-roker” schade zou kunnen toebrengen. Zo eenvoudig is het probleem echter niet, want sedert enkele jaren is komen vast te staan, dat in ons land ruim 200 niet-rokers jaarlijks vroegtijdig overlijden doordat zij moeten meeroken. De theorie, dat mensen die vroegtijdig sterven “minder beroep doen op langdurige en gespecialiseerde lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg” is een uitvlucht van aanhangers van het roken van tabak en van het Nederlands Economisch Instituut (NEI), dat toch al niet uitblinkt door een adequaat onderzoek naar de werkelijke kosten van roken voor de samenleving. Het is in hoge mate a-sociaal te noemen als iemand voortdurend rookt in het bijzijn van niet-rokers en die laatste categorie ook nog opscheept met de nare bijgedachte, dat passief roken hem/haar het leven kan kosten.

    • C.G. Bakker