Marktaandeel van de vier grootste banken

Grafiek: ABN Amro, ING, RABO en Credit Lyonnais hebben samen driekwart van de markt voor banken in handen. Daarmee is de concentratie van banken in Nederland het hoogst in Europa. Dit werkt een gebrekkige concurrentie in de hand. Hierdoor verliezen Nederlandse bedrijven jaarlijks 145 tot 400 miljoen gulden, schreven ambtenaren van Economische Zaken onlangs op persoonlijke titel in de ESB. De bedrijven betalen te veel voor hun rekening courantkredieten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de concentratiegraad zo hoog omdat Nederlandse banken even groot moeten zijn als buitenlandse concurrenten om te kunnen wedijveren. De berekeningen van de ambtenaren noemt de NVB “volkomen onzin”. Uit internationale studies blijkt volgens de NVB juist duidelijk dat de marges van de Nederlandse banken tot de laagste behoren.

Volgens het NVB is het een publiek geheim dat het ministerie van economische zaken, en het ministerie van financiën samen met DNB op het moment van publiceren van het ESB-artikel verwikkeld waren in een strijd om het toezicht op de concurrentie in de bankwereld. Het artikel gooide de knuppel in het hoenderhok, omdat economische zaken pleit voor meer concurrentie, terwijl financiën de bestaande situatie wil handhaven. De strijd is volgens de NVB inmiddels in het voordeel van financiën beslist.

    • Kim Wannet