Kabinet stemt in met wijziging van kiesstelsel

DEN HAAG, 21 OKT. Het kabinet is het gisteren eens geworden over een voorstel tot een correctief wetgevingsreferendum. Daarnaast wil het kabinet het kiesstelsel veranderen om de relatie tussen kiezers en volksvertegenwoordigers te verbeteren.

De in het kabinet omstreden vraag of planologische kernbeslissingen al dan niet onderwerp van een volksraadpleging moeten kunnen worden, is uitgesteld. Het kabinet heeft besloten deze zaak te betrekken bij de standpuntbepaling over de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid om de inspraakprocedures bij grote infrastructurele projecten te stroomlijnen. De discussie hierover zal binnen enkele maanden worden gevoerd.

Het correctief wetgevingsreferendum dat het kabinet wil invoeren sluit aan bij de voorstellen van de commissie Biesheuvel tien jaar geleden. Met een correctief wetgevingsreferendum kan een door de Tweede en Eerste Kamer aanvaarde wet alsnog worden tegengehouden. Een soortgelijke noodremprocedure wil het kabinet mogelijk maken voor besluiten van gemeenten en provincies.

De wijziging van het kiesstelsel voorziet in de invoering van een beperkt districtenstelsel, waarbij de kiezers één stem op een landelijke kandidaat en één stem op een regionale kandidaat uitbrengen.

D66-fractievoorzitter Wolffensperger toonde zich gisteren tevreden over de voorstellen van het kabinet. Hij kon ermee leven dat het besluit over planologische kernbeslissingen is uitgesteld. Als het aan de VVD-fractie ligt, leidt dit uitstel tot afstel van het voornemen planologische kernbeslissingen 'referendabel' te maken. In wijziging van het kiesstelsel, waarover in tegenstelling tot het referendum geen harde afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord, ziet de VVD niets. De PvdA steunt het kabinetsvoorstel met betrekking tot het referendum, maar heeft aarzelingen over de voorgestelde wijziging van het kiestelsel. De PvdA vindt een verdeling van Nederland in vijf districten te weinig. Dat is ook de opvatting van het CDA. Hoe meer districten er komen, hoe kleiner de kans voor kleine partijen wordt om in de Tweede Kamer te komen. Premier Kok wil niet dat de kleine partijen slachtoffer worden van het nieuwe stelsel.