Hasjiesj

Het Franse woord 'assassin' en het Engelse woord 'assassin' danken hun ontstaan aan de sekte van Hasan Ibn Saba (1090-1124), die door de Fransen tijdens de Kruistochten Hasjsassines werden genoemd, en wier leden tegenstanders door sluipmoord uit de weg ruimden na het gebruik van hasjiesj. Omdat de Fransen de letter (h) niet uitspreken, is dit woord overgeleverd geworden als 'assassin'. (Cf. Silvestre de Sacy: Memoire sur la dynastie des Assassins et sur l'origine de leur nom, Paris 1809.)

In de dertiger jaren werd hasjiesj al door Amerikaanse jongeren van betere stand, die aan neurotische aandoeningen leden en dientengevolge moordachtig, gewelddadig of suicidaal, als stimulus gebruikt.

    • H. F. Melkman