Europa neemt deel aan groot ruimtestation

ROTTERDAM, 21 OKT. De ministers van veertien Europese landen hebben gisteren in Toulouse tijdens de jaarvergadering van het European Space Agency (ESA) besloten tot deelname aan het internationale ruimtestation Alpha.

De VS en Rusland zijn de hoofdaannemers van dit op 60 miljard dollar begrote project waaraan verder Japan, Canada en nu ook het ESA deelnemen. Nederland heeft aan dit project 58 miljoen gulden toegezegd. Overigens had Nederland vorig jaar al in ESA-verband ingestemd met de ontwikkeling van een robotarm die zal worden geplaatst op het centrale Russische deel van het ruimtestation dat al in 1997 als eerste onderdeel de ruimte ingaat. Fokker Space & Systems is hoofdaannemer voor deze robotarm die onder meer zal worden gebruikt voor het onderhoud van het ruimtestation. Nederland heeft hiervoor 150 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

De Europese ministers hebben tijdens het driedaagse beraad in Toulouse dat gistermiddag is afgesloten ook besloten tot steun aan de vervolgprogramma's van de grote Ariane-5 lanceerraket die het aanstaande voorjaar voor het eerst vanaf de basis Gourou in Frans-Guyana zal worden beproefd. De Nederlandse bijdrage aan deze vervolgprogramma's bedraagt ruim 60 miljoen gulden. Tot slot stemden de ministers ook in met de voorgestelde meerjarige financiering van het algemene budget van het ESA. Nederland draagt daaraan jaarlijks 30 miljoen gulden bij. Minister Wijers (Economische Zaken) zei gisteren in Toulouse dat de genomen besluiten “een stabiel klimaat scheppen waarbinnen de Nederlandse industrie en wetenschap zich verder kunnen ontplooien.”

Hoewel de ministersconferentie van de ESA gisteren in Toulouse als een succes is beschreven, werd in het slotcommuniqué weinig gezegd over het hete hangijzer van de financiering van de Europese deelname aan het internationale ruimtestation Alpha. Er wordt wel een werkgroep gevormd die de details gaat uitwerken. De totale Europese bijdrage aan het internationale ruimtestation Alpha zijn tot de voltooiing daarvan in 2002 begroot op 3,6 miljard dollar. Duitsland, hoofdaannemer van het COF-laboratorium ten behoeve van het ruimtestation, en Frankrijk, hoofdaannemer van de Ariane-5, nemen het grootste deel voor hun rekening. Maar Italië wilde als derde aannemer zijn bijdrage kort voor de conferentie sterk terugschroeven, wat aan de vooravond van het beraad in Toulouse de nodige spanningen veroorzaakte.