Zeeuwse Somaliërs beëindigen actie

MIDDELBURG, 20 OKT. Zeven Somaliërs in het asielzoekerscentrum De Eendracht in Middelburg, die actie voerden tegen onder andere lange wachttijden en de kwaliteit van het eten, hebben hun protest beëindigd. Zij sturen hun kinderen weer naar school en komen weer aan tafel eten. De actie werd beëindigd na een gesprek met vertegenwoordigers van de Immigratie- en Nationalisatiedienst en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.