Wintzen trekt zich terug om duurzaam boek te schrijven

ROTTERDAM, 20 OKT. Op de deur van zijn werkkamer in het Utrechtse hoofdkantoor hangt een Indiaanse hoofdtooi met veren.

De voorliefde voor de Indiaanse cultuur is ook aan het interieur van die kamer en zijn haardracht af te leiden. Eckart Wintzen, oprichter en opperhoofd van automatiseringsconcern BSO/Origin, gooit de strijdbijl erbij neer. Gelijk met de aankondiging gisteren van de fusie tussen zijn geesteskind en Philips-dochter Communications & Processing (C&P), maakte hij bekend zich terug te trekken als president. Wintzen, die zitting neemt in de raad van commissarissen van de nieuwe vennootschap, gaat een boek schrijven. Daarin zal hij zijn ideëen ontvouwen over een vrije en duurzame markteconomie met behoud van werkgelegenheid. Ook gaat hij meer aandacht schenken aan zijn Home foundation, een stichting op het gebied van innovatieve milieuprojecten. Wintzen (56) koesterde al geruime tijd de wens meer afstand te nemen van de dagelijkse leiding van het Utrechte automatiseringsconcern. Al in 1993 deed hij een stapje terug. Zelf ontkende hij dat dit samenhing met de malaise waarin BSO destijds verkeerde. Het bijna twintigjarige automatiseringshuis beleefde het moeilijkste jaar in zijn geschiedenis. Voor het eerst werd een boekjaar verliesgevend afgesloten (9,3 miljoen gulden negatief). Wintzen droeg de voorzittershamer over aan Henk Cohen, afkomstig van voedingsmiddelenmultinational Sara Lee/Douwe Egberts. Samen met hem voerde hij vanaf dat moment de leiding over BSO/Origin. Cohen, internationaal ervaren bestuurder met McKinsey-verleden, kreeg als eerste taak de vijf buitenlandse BSO-dochters tot de orde te roepen die gezamenlijk in 1993 18 miljoen gulden verlies opleverden. Winzten, zo legde Cohen de vinger op de zere plek, had meer ervaring en beheer moeten inhuren. “Ik was niet streng genoeg”, gaf Wintzen toe.

De buitenlandse expansie van BSO liep vast op zijn doctrine van zelfstandigheid en individueel ondernemerschap, de befaamde cellen. Ofwel de structuur met allemaal winstverantwoordelijke afdelingen. Cohen constateerde dat die structuur niet zonder meer naar een andere cultuur was te transplanteren: “Je moet een Fransman bijvoorbeeld niet te veel democratiseren, dan gaat-ie op tilt. In Brazilië daarentegen werkt het wel, dat losse. Die jongens willen rennen met de bal.” Cohen, die zichzelf afficheerde als de man met de EHBO-kit, kreeg de meeste probleemgevallen vorig jaar weer in het juiste spoor. Een ingrijpende herstructurering leidde ertoe dat Spanje, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk uit de verliezen kwamen. De Zwitsers moeten dit jaar quitte spelen, terwijl de de Franse dochter haar verliezen verder moet reduceren. Vorig jaar werd afgesloten met een netto winst van 5 miljoen gulden op 818,8 miljoen gulden omzet. Cohen verbeterde de control- structuur: hoe om te gaan met afwijkingen op afstand. Verder herstructureerde hij de Nederlandse organisatie; werkzaamheden van cellen zijn herschikt naar specialismen en regio's. Na de fusie tussen BSO/Origin en C&P die begin komend jaar tot stand moet zijn gekomen, krijgt de nieuwe combinatie de naam Origin. Cohen krijgt daarvan de leiding. Origin zal met bijna 10.000 werknemers en een omzet van circa 2 miljard gulden een van de grootste dienstverleners zij in Europa op het gebied van informatietechnologie.

Philips-dochter C&P en BSO/Origin werkten al jaren samen onder de naam Origin/C&P in Nederland, Groot-Brittanië, Zweden, Denemarken, Portugal, Brazilië, Argentinië en Mexico. Philips had al een belang in BSO/Origin van 41 procent. Na de fusie zal dat tot een meerderheidsbelang zijn uitgegroeid. De transactie zit ingewikkeld in elkaar. BSO neemt Philips-dochter C&P over door te betalen met eigen aandelen. Daardoor neemt het belang van Philips in BSO toe tot ongeveer 80 procent.

Logica achter de fusie is de snel groeiende vraag naar geïntegreerde dienstverlening op het terrein van informatietechnologie. Multinationals, kampen met steeds kortere produktcycli en hoge onderzoekskosten, waardoor de noodzaak op een zo groot mogelijke markt de investeringen snel terug te verdienen toeneemt. De stijgende behoefte aan grensoverschrijdende communicatie, de groeiende complexiteit van nieuwe technologie en steeds ingewikkelder logistieke processen vereisen zoveel mogelijk lokale ondersteuning van automatiseringsprocessen. Origin wil daarop inspelen.