Varkensliedje (39)

Ik stond zo lang op je te wachten

Ik dacht: ik blijf hier overnachten.

Toen had ik toch zo'n rotgedachte:

Ik droomde dat je om me lachte.

Ik merk: ik kan niet harder smachten;

Tot harder ben ik niet bij machte.

Woorden die mij te troosten plachten

Gaan mij nu boven al mijn krachten.

Niets meer kan mijn lot verzachten.

Ik vreet mij vol, bij karrevrachten.

Wat Isak helemaal niet noemt, en wat door aanhangers van de Soekarno-nostalgie altijd eenvoudig verzwegen wordt, is het 'konfrontasi'-avontuur tegen Maleisië. Pramoedya bestond het om te schrijven dat Soekarno 'nooit een oorlogszuchtige politiek heeft gevoerd tegen wie ook', alsof er nooit een Ganjang Malaysia ('liquideer Maleisië')-campagne was geweest. Toch was het geen bagatel, er zijn infiltraties, landingen en gevechten geweest; Indonesische soldaten hebben er hun leven voor gegeven. Naar met het verdagen van de dertigjarige geheimhouding van regeringsdocumenten onlangs bekend is geworden was de situatie zo dreigend dat Australië en Engeland in 1964 klaarstonden om militair te interveniëren. Ook over het feit dat Soekarno in die tijd het initiatief nam om Indonesië uit de VN te laten stappen hoor je nooit meer iets.

Dat moet je eens de Lappen lappen.

    • Rudy Kousbroek