Stormschade St Maarten één miljard

DEN HAAG, 20 OKT. De orkaan Luís heeft op Sint Maarten ongeveer een miljard gulden schade aangericht. De helft hiervan is schade aan voorzieningen van de overheid, de andere helft particuliere schade, plezierjachten niet inbegrepen.

Dit maakte minister Voorhoeve gisteren bekend in de Tweede Kamer. De minister zei ook dat circa 300 miljoen aan particuliere schade door verzekeringsmaatschappijen wordt gedekt.

De burgers hoeven er wat de minister betreft niet op te rekenen, dat de overheid de ongedekte schade voor haar rekening neemt. De Kamer stemde daar stilzwijgend mee in. Voorhoeve zei de hulpverlening uit Nederland, in de vorm van schenkingen, leningen en garanties, te willen richten op de belangrijkste overheidsvoorzieningen.

Welke projecten dat zijn en wat de omvang van de hulpverlening zal zijn, kon de minister nog niet vertellen. Hij zei binnen twee weken een rapport te verwachten van de commissie-Rozemond. Deze commissie van Nederlandse deskundigen adviseert de minister over de projecthulp.

De Tweede Kamer plaatste grote vraagtekens bij deze werkwijze. De gezaghebber op Sint Maarten, Richardson, had verzocht de financiële bijdragen in een mede door Nederland beheerd fonds te stoppen. De Nederlandse regering wil echter volledig grip op de uitgaven houden. Volgens de Kamer neigt dit naar betutteling.

De minister bevestigde dat er ongeveer 12.000 illegalen op het eiland verblijven. Velen van hen zijn al jaren werkzaam in de toeristenindustrie. (ANP)