Pas verschenen; vertaald: Epicurus Brief over het geluk Vert. Keimpe Algra

Historische Uitgeverij, 79 blz., ƒ 25,00

Beroemde verhandeling van de Griekse filosoof Epicurus over wat telt in het leven: geluk, lust en vriendschap.