Pas verschenen; Peter Henk Steenhuis Alles is altijd uit de Bijbel. Schriftuurlijke verwijzingen in De ontdekking van de hemel

Uitg. De Bezige Bij, 104 blz., ƒ 22,50

Studie over de functie van de bijbelse motieven en figuren in De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch.