Kleine spelers azen op klanten NCM

ROTTERDAM, 20 OKT. Topman M. Hulshoff van de Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij (NCM) kondigde deze week ingrijpende maatregelen aan: de kredietverzekeraar moet haar klanten snel en flexibel gaan bedienen. De concurrentie staat te trappelen om de voormalige monopolist van zijn voetstuk te stoten.

Met een marktaandeel van bijna honderd procent op de Nederlandse markt bevond NCM zich ruim vijf jaar geleden in een comfortable positie. “De Europese kredietverzekeraars hadden de nationale markten keurig verdeeld”, zegt A. van Aubel van Mees & Zonen assurantiën. “Zij speelden elkaar de bal toe en hadden een gentleman's agreement om elkaar niet voor de voeten te lopen.”

Anno 1995 is de situatie drastisch veranderd. “De strijd tussen de kredietverzekeraars is behoorlijk heftig geworden”, constateert J. Meekenkamp, hoofd krediet en politiek risico van de Rollins Huding Hall Groep. Aubel en Meekenkamp, makelaars in kredietverzekeringen, zien de nieuwe ontwikkelingen tevreden aan. “NCM wordt eindelijk gedwongen haar produkten aan te passen aan de wensen van deze tijd”, zegt Meekenkamp.

De Europese eenwording heeft NCM wakker geschud uit haar ingeslapen toestand. Het bedrijf expandeerde vanaf eind 1991 op buitenlandse markten, maar kreeg tegelijkertijd op de thuismarkt te maken met sterkere concurrentie. Kleine spelers proberen al langer marktaandeel af te snoepen van de almachtige NCM. De calamiteitenpolis van Royal Credietverzekering, een dochter van Royal Nederland, bood grote bedrijven in 1989 voor het eerst de mogelijkheid een deel van de debiteurenverliezen voor eigen rekening te nemen en dus een lagere premie te betalen.

Met de NCM viel over een dergelijke kredietverzekering, toegesneden op de wensen van de klant, toen nog niet te praten. “De NCM bood uitsluitend omzetpolissen aan”, zegt Meekenkamp. “Dit betekende dat grote bedrijven elk risico vanaf de eerste cent moesten verzekeren. Dat was goed voor de premie-inkomsten van de NCM, maar grote bedrijven hebben geen behoefte om elk verliesje van een kleine debiteur te verzekeren.”

Ondanks haar starre houding had NCM van de nicheplayers weinig te vrezen. Voor een serieuze entree op de markt voor kredietverzekeringen is een kostbaar databestand nodig met gedetailleerde informatie over de kredietwaardigheid van bedrijven. Kleine spelers als Royal Credietverzekeringen schrokken terug voor deregelijke investeringen.

SFAC/Cobac, de kredietverzekeraar die Royal Credietverzekering in begin 1994 overnam, kent deze bezwaren echter niet. Met steun van deze Frans-Belgische combinatie, 's werelds grootste kredietverzekeraar, brak Royal (omgedoopt tot Cobac Nederland) door op de Nederlandse markt. “Wij kunnen nu gebruik maken van de internationale databank van Cobac-SFAC”, zegt directeur P. Swagemakers van Cobac Nederland. “Daarmee hebben we toegang tot gegevens over meer dan drie miljoen Europese bedrijven.” Swagemakers schat het Nederlandse marktaandeel van Cobac op vijf procent en is vastbesloten verder te groeien.

Een andere kleine kredietverzekeraar die onder de vleugels van een buitenlandse moeder tot bloei wil komen is Namur Kredietverzekeringen. Sinds de fusie tussen de Belgische kredietverzekeraar Namur en de Duitse branchegenoot Gehrling is het marktaandeel van Namur Nederland gegroeid tot acht procent, zegt een woordvoerder van het bedrijf. “De komende jaren willen we ons marktaandeel verdubbelen.” Namur en Cobac zijn de belangrijkste verantwoordelijken voor de afkalving van het marktaandeel van NCM tot tussen de 80 en 85 procent. Ze zijn vastbesloten de kredietverzekeraar het vuur aan de schenen te leggen. “Voor de NCM klinkt dat misschien dramatisch, maar voor het bedrijfsleven is het een goede zaak”, meent Swagemakers.

Meekenkamp van Rollins Ruding Hall bevestigt deze visie. “Sinds het begin van dit jaar zijn de kosten voor een kredietverzekering aanzienlijk gedaald”, zegt hij. Volgens Meekenkamp zijn de prijsdalingen deels het gevolg van de aantrekkende conjunctuur die zorgt voor een afname van het aantal faillissementen en het debiteurenrisico van bedrijven. “Maar ook de toegenomen concurrentie speelt daarin duidelijk een rol.”

    • Michiel van Nieuwstadt