Fracties oneens over onderzoek woningbeheer

DEN HAAG, 20 OKT. De Tweede Kamer zal moeten beslissen of er een parlementair onderzoek komt naar de financiële situatie bij de Stichting Woningbeheer Limburg.

Een vierkoppige werkgroep van Kamerleden die over zo'n onderzoek aanbevelingen zou doen, is ernstig verdeeld geraakt. Binnen die werkgroep zijn PvdA en VVD wel voorstanders van een parlementair onderzoek. CDA en D66 zijn daar tegenstanders van. Het verdeelde advies van de werkgroep zal volgende week worden uitgebracht aan twee Kamercommissies.

De Stichting Woningbeheer Limburg (WBL) staat met een schuld van naar schatting 175 miljoen gulden aan de rand van de financiële afgrond. Deze woningcorporatie beheert in Limburg en Noord-Brabant ongeveer 7500 woningen. Inmiddels is de voormalige algemeen directeur van de Nationale Woningraad, B. Kempen, op verzoek van staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) bezig met de opstelling van een saneringsplan. Hij is tot de conclusie gekomen dat de stichting het beste kan worden ontbonden en dat de woningen over andere corporaties moeten worden verdeeld.

De WBL is drie jaar geleden ontstaan uit een fusie van drie woningcorporaties, waaronder de toen in opspraak geraakte Sittardse stichting SBDI. Deze stichting kampte met het probleem van een groot aantal leegstaande en onverkoopbare of onverhuurbare woningen. Na de sanering van de SBDI pompte het ministerie van volkshuisvesting 30 miljoen gulden in de nieuwe woningcorporatie WBl. Dat bleek niet genoeg te zijn. Later wees de toenmalige staatssecretaris van volkshuisvesting, Heerma, een nieuwe steunaanvraag echter af. Hij meende dat de woningcorporatie een slecht beleid voerde.

Staatssecretaris Tommel stelde deze maand in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Rey (VVD) vast dat het bestuur van de WBL tot nu toe geen maatregelen heeft getroffen om de woningcorporatie financieel gezond te maken. Wel meende hij dat de uitgangspunten die in 1991 bij de sanering van de SBDI golden op dat moment “realistisch” waren. Vervolgens hebben zich bij de WBL wel tegenvallers voorgedaan, zoals de interne financiering van een kantoorgebouw dat te duur en te groot bleek. Toenmalig staatssecretaris Heerma, tegenwoordiger fractieleider van het CDA, viel volgens zijn opvolger Tommel echter niets te verwijten.

Mocht het in de de Tweede Kamer tot een stemming komen over de vraag of er een parlementair onderzoek naar de gang van zaken moet komen, dan zullen de stemmen van de kleine partijen doorslaggevend zijn. PvdA en VVD kunnen waarschijnlijk rekenen op de steun van GroenLinks en SP. Deze vier partijen beschikken samen over 75 zetels, de helft dus.

    • John Kroon